Co to jest “mały ZUS”?

Małym ZUS-em nazywa się popularnie preferencyjne stawki składek na ubezpieczenie społeczne, którymi państwo wspiera nowo powstałe firmy. Te preferencyjne składki płaci przedsiębiorca, który:

  • uruchomił nową działalność gospodarczą,
  • nie prowadził działalności gospodarczej przez 5 lat(60 miesięcy) poprzedzających uruchomienie nowej działalności,
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym robił w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy to, co ma robić w ramach nowej działalności.

Preferencyjne stawki dotyczą ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Poza tym korzystanie z małego ZUS-u wiąże się z tym, że nie opłaca się Funduszu Pracy. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Z małego ZUS-u można korzystać przez24 miesiące od uruchomienia działalności, przy czym chodzi o pełne 2 lata kalendarzowe, bez względu na to, czy w tym czasie przedsiębiorca zawieszał działalność, czy też nie.

Comments are closed.