Co przygotować przed rejestracją firmy?

Jeżeli planują Państwo zarejestrować nową firmę, warto przygotować się do tego i podjąć kilka istotnych decyzji.

1. Pierwsza to zakres działania nowego podmiotu. We wniosku o rejestrację trzeba go zdefiniować za pomocą kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Niektóre wyszukiwarki kodów PKD zawierają nie tylko te kody, ale również opisy tego, co one oznaczają, oraz informację, czy dany zakres działalności może podejmować osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz czy działalność ta nie wymaga uzyskania koncesji, zezwoleń, poddania się przepisom szczególnym (dotyczy to np. produkcji żywności czy handlowania nią, usług gastronomicznych, hotelarskich, sprzedawania ubezpieczeń osobowych i majątkowych i wielu innych).

Taka baza znajduje się np. na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do tego, jakie kody wpisać we wniosku, sugerujemy kontakt z nami – doradzimy.

We wniosku warto wskazać więcej niż jeden rodzajów działalności, nawet jeśli początkowo nie zamierzamy się nią zajmować.

2. Druga istotna decyzja to nazwa firmy. Wymaga ona namysłu, gdyż będzie przez długi czas identyfikowała nowy podmiot i jego działalność, a także będzie pojawiać się w przekazie promocyjno-reklamowym, o czym warto zawczasu pomyśleć.

Jednocześnie pamiętać trzeba o przepisach, które mówią, że:

  • dla jednoosobowej działalności gospodarczej nazwą jest imię i nazwisko przedsiębiorcy, do których trzeba dodać człon wyróżniający firmę, unikalny w połączeniu z tymi właśnie imieniem i nazwiskiem;
  • nazwa powinna kojarzyć się z branżą, w której będzie działać,
  • nie może wprowadzać w błąd, zwłaszcza jeśli chodzi o: właściciela firmy, to, czym się ona zajmuje, na jakim terenie działa,
  • nie może również zawierać wyrazów ani wyrażeń obcobrzmiących oraz wulgaryzmów czy określeń obraźliwych.
Comments are closed.